Välkommen till

Investmentgruppen

InvestmentGruppen gör investeringar i nya startup bolag inom olika branscher men går även in som delägare i befintliga företag för att skapa långsiktiga värden. Vi har egen erfarenhet av att starta driva och utveckla bolag med ett stort och brett kontaktnät inom olika branscher. Vår prioritering är att öka värdet på bolagen genom att utveckla och förbättra verksamheterna.

Aktiehandel
Aktiehandel

InvestmentGruppen investerar i mindre tillväxtföretag, vi erbjuder värdeskapande tillväxt och långsiktigt ökade värden genom stöd till ägare och ledningsgrupp...

Fastigheter
Fastigheter

Vi investerar delvis i fastigheter främst om dom har en anknytning till något eller några av våra bolag.

Konsultering
Konsultering

Vi erbjuder våra tjänster mot ägare och ledningsgrupp där vi arbetar som ett stöd och bollplank med fokus på främst affärsutveckling, försäljning och bolagsexpansion.

80
Värdepapper
9
Fastigheter
10
Sponsringar
14
Partners